Přejít k hlavnímu obsahu

Dosažení nemožného s Iniciativou Angels

Portugalsko
Autoři: Dulce Gonçalves, Nuno Ferreira, Teresa Mesquita – Unidade AVC Centro Hospitalar Lisboa Ocidental 


 

Naše specializovaná iktová jednotka má od svého otevření v roce 2008 za sebou dlouhou cestu. Po překonání nevyhnutelných výzev při realizaci každého nového projektu byl tým připraven i nadále zlepšovat kvalitu své práce, naplňovat potřeby pacientů a udržovat krok s rychlým vývojem v oblasti akutní fáze léčby, k němuž došlo v uplynulých letech. 

Ve spolupráci s Iniciativou Angels jsme viděli příležitost ke zlepšení péče o pacienty s CMP v naší nemocnici. Vedle zopakování znalostí o CMP, které Iniciativa nabízí, se nám líbilo, jak se stanovují kvantifikovatelné cíle, které se pro všechny členy našeho týmu staly motivací.  

Tato iniciativa posílila týmového ducha při dosahování cíle, který staví péči o jednotlivého pacienta na první místo. Definování standardního postupu s pacientem s CMP a zároveň určení možných odchylek a jejich řešení pomohlo všem subjektům zapojeným do péče o CMP uvědomit si, jakou přesně roli v procesu zastávají. 

Po revizi a úpravě různých kontrolních seznamů a postupů realizovaných na specializované iktové jednotce jsme přistoupili k analýze a vyhodnocení postupu s pacientem s CMP na základě simulace situace přijetí pacienta s CMP. Pomocí simulace jsme určili několik klíčových kroků, které bylo třeba změnit ve snaze zkrátit dobu mezi přijetím a injekcí. 

Jedna z prvních změn zahrnovala požadavek, aby se tým specializované iktové jednotky dostavil za pacientem při přijetí k hospitalizaci. Uvědomujeme si význam propojení mezi každým zapojeným článkem od přijetí na urgentním příjmu, k provedení CT až po přijetí na specializovanou iktovou jednotku. Z tohoto důvodu byly zapojeny všechny týmy lékařů a zdravotních sester z urgentního příjmu, specializované iktové jednotky a radiologie, neboť cílem bylo zlepšení vztahu a porozumění mezi jednotlivými účastníky vedoucí v konečném důsledku ke zkrácení doby do podání případné fibrinolytické léčby pacientovi ve vyšetřovně CT. 

 

Ve chvíli, kdy všichni bojujeme za stejnou věc, dosáhneme výsledků, které jsme zpočátku považovali za nemožné. S hrdostí oznamujeme, že se nám podařilo snížit dobu mezi přijetím a injekcí na rekordních 14 minut. Klíčem je vždy myslet na pacienta, který je ohrožen ztrátou významných funkcí, což by pro něj mohlo znamenat ztrátu nezávislosti a důstojnosti. 

Iniciativa Angels nám pomohla změnit naše myšlení – neustále myslíme na další zlepšení. Dnes se domníváme, že je třeba vyjít ze dveří nemocnice a začít se věnovat přednemocniční fázi, a to zejména prostřednictvím sdílení znalostí s hasičským záchranným sborem, s nímž spolupracujeme často. Dalším problémem je povědomí široké veřejnosti o CMP a jak ji identifikovat, což je něco, co bychom chtěli zlepšit zapojením se do akcí na podporu zdraví ve školách. A konečně – chceme být trvale připraveni přijímat a léčit pacienty tím nejefektivnějším způsobem, čehož dosáhneme trvalou revizí našich postupů při CMP bez ohledu na to, jak si myslíme, že jsme „dobří“. 

Díky Iniciativě Angels a ve spolupráci s ní máme pocit, že dosáhnout našich cílů, tj. zlepšit péči při CMP pro dobro pacientů, je snazší. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software