Podívejte se, jak Ústřední fakultní nemocnice v Helsinkách vyvinula tzv. helsinský model, který úspěšně zkracuje dobu mezi přijetím a injekcí (trombolýzou) na 20 minut nebo méně, a jaké kroky ke zkrácení této doby (rovněž nazývané DTN, door to needle time) můžete podniknout u vás. V rozsáhlém rozhovoru s Attem Meretojou se dozvíte o přijatých změnách a výzvách, kterým v Helsinkách čelili. Rovněž se dozvíte, co se naučil tým z Královské nemocnice v Melbourne, když se rozhodli tento model v roce 2012 zopakovat. Tento podrobný průvodce vám ukáže, jak odhalit překážky ve vaší nemocnici, představí některé způsoby, jak vzbudit zájem o tento nový přístup mezi kolegy, a vysvětlí některé jednoduché změny, které můžete implementovat ve vaší nemocnici, a tím úspěšně zkrátit DTN.

mod1
MODUL 1
JAKÁ OPATŘENÍ PŘIJMOUT
mod2
MODUL 2
VÝZVY
mod3
MODUL 3
MELBOURNSKÝ PROJEKT
mod4
MODUL 4
ZAČÍNÁME OD NULY
mod5
MODUL 5
CÍLE
mod6
MODUL 6
NÁKLADY NA IMPLEMENTACI
mod7
MODUL 7
MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ ČASU PŘEVOZU
mod8
MODUL 8
PRÁCE VE VYŠETŘOVNĚ ZOBRAZOVACÍCH METOD
mod9
MODUL 9
ZÍSKÁNÍ INFORMOVANÉHO SOUHLASU
mod10
MODUL 10
PRACOVNÍ ÚKOLY OŠETŘUJÍCÍHO PERSONÁLU
mod11
MODUL 11
MĚŘENÍ VÝKONNOSTI
mod12
MODUL 12
IKTOVÝ TÝM
mod13
MODUL 13
SPĚCH ZA KAŽDÝM PACIENTEM
mod14
MODUL 14
KÓD CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY
mod15
MODUL 15
PARALELNÍ PRŮBĚH PROCESŮ
mod16
MODUL 16
MÍSTO POSKYTOVÁNÍ PÉČE
mod17
MODUL 17
VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM
mod18
MODUL 18
SNÍMKOVÁNÍ CT
mod19
MODUL 19
ENDOVASKULÁRNÍ TERAPIE
mod20
MODUL 20
LÉČEBNÝ PROTOKOL
mod21
MODUL 21
PREMIX: ANO ČI NE
mod22
MODUL 22
WAKE-UP ISCHÉMIE
mod23
MODUL 23
ZLEPŠENÍ EFEKTIVITY PROCESU A CHYBNÁ DIAGNÓZA
mod24
MODUL 24
VZDĚLÁVÁNÍ PACIENTŮ