Strategie na úrovni země

Pokud jde o zlepšení péče o pacienty s CMP na národní úrovni, jsou klíčové dvě konkrétní strategie: rozhodnutí, kolik nemocnic připravených na tyto pacienty je zapotřebí a kde by se měly nacházet, a zavedení monitorování kvality s cílem zajistit dosažení stanovených standardů.