POKYNY K SEMINÁŘI PRO ZÁCHRANNOU SLUŽBU

Účelem školení týmů záchranné služby je naučit se implementovat následující úkony: identifikovat CMP, stabilizovat pacienta, získat relevantní informace, odvézt pacienta do správné nemocnice, předem o tom informovat nemocnici a, je-li to možné, připravit pacienta zavedením i.v. vstupů a odebráním krve na rozbory.

ŠKOLENÍ TÝMU

Jedinečný soubor materiálů, které můžete využít při školení personálu, zachycující jednotlivé kroky v péči o pacienta, kontrolní seznamy a postupy.

DALŠÍ ZDROJE PRO SEMINÁŘ

Tuto prezentaci v programu PowerPoint® a video lze použít během semináře.

SIMULACE PÉČE

Podívejte se na tato videa, která poukazují na vliv týmů ZZS na čas od přijetí pacienta do CT v okamžiku, kdy se stanou součástí iktového týmu a zavedou prenotifikaci.