POSTAKUTNÍ FÁZE

Ke snížení mortality po CMP je třeba se v postakutní fázi (1–72 hodin po léčbě) zaměřit na prevenci následujících nejčastějších častých příčin úmrtí: srdeční smrt (včetně smrtelného IM, smrtelné arytmie a městnavého srdečního selhání), pneumonie, opakující se CMP, sepse a další.

Cílem postakutní fáze je zlepšit kvalitu a konzistentnost vyšetření po CMP a monitorace s využitím kontrolních seznamů pro období po CMP a seznamů k FeSS.

HOREČKA, CUKR A POLYKÁNÍ (FEVER, SUGAR AND SWALLOW, FESS)

Dozvíte se o důležitosti provádění screeningu horečky, cukru a polykání během prvních 72 hodin a o nejlepším způsobu použití protokolu FeSS.

Iktové jednotky a
péče o pacienty s CMP

Zjistěte, jak zorganizovat řetězec péče o CMP a zřídit specializovanou iktovou jednotku

PŘEČÍST BROŽURU